SULUOVA

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüresim

VİZYON SULUOVA PROJESİ NEDİR ?

Vizyon Suluova Projesi ilçemiz eğitim ve öğretim çalışmalarında öğrenci, öğretmen ve idarecilerin performansını baz alan yepyeni bir projedir.

Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitimde ilerlemenin yol haritası olarak açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesi doğrultusunda hazırlanan “ Vizyon Suluova Projesi “ ile; okullarımız tatlı bir rekabet havası içerisinde kendi kategorilerinde hedeflerini gerçekleştirecekler, imkanlarını ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanacaklardır.

Vizyon Suluova Projesi 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan hedeflerler göz önünde bulundurularak 4 ana başlık altında toplanmıştır :

 • Akademik ve Bilimsel Gelişim
 • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi
 • Sosyal, Kültürel ve Sportif Gelişim
 • Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Belirtilen 4 ana başlığa ait alt çalışma alanları idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin fikirleri alınarak oluşturulmuş ve her çalışmanın puanı belirlenmiştir.

Vizyon Suluova Projesinin sistematik ve objektif bir şekilde takip edilebilmesi için "www.vizyonsuluova.com" adlı internet sitesi hazırlanarak, yapılan çalışmalar güncel olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

PROJENİN AMACI

 • 2023 Vizyon Belgesinde belirtilen hedeflerin ilçemizde maksimum düzeyde gerçekleştirilmesi,
 • Daha nitelikli eğitim ile Suluova’da eğitim-öğretim kalitesinin artırılması,
 • Çocuklarımızın ve okullarımızın arasındaki farklılıkları doğal bir zenginlik görerek okullarımızda daha fazla proje üretilmesi,
 • Öğrencilerin gelişimine yönelik aktivite ve etkinliklerin arttırılması,
 • Okullarımızın imkan ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmelerinin sağlanması,
 • Okulların çocuklarımızın mutlulukla yer aldığı bir hayat alanına dönüştürebilmek


PROJE NASIL YÜRÜTÜLECEK ?

 • Vizyon Suluova Projesinde okullarımız İlkokullar, Ortaokullar ve Liseler olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılmıştır.
 • Vizyon Suluova Projesi ile ilgili karşılaşılacak tereddütlerin giderilmesi için okul ve proje koordinatörlüğünün yetkilerini ve sorumluklarını belirten bir “ yönerge ” hazırlığı yapılmıştır. Bu yönergeye göre projenin uygulama usul ve esasları ile ilçe ve okul bazında oluşturulacak ekipler tanımlanmıştır.
 • Okullarımız Vizyon Suluova Uygulama Yönergesi doğrultusunda kurmuş oldukları proje yürütme kurulları vasıtasıyla okullarında yapılan çalışmalara ait belgeleri (Onay belgesi, resmi yazı, fotoğraf, imza sirküsü vb.) www.vizyonsuluova.com internet sitesine yüklemekte ve sisteme eklenen çalışmalar İlçe Koordinatörlüğünün yönetim paneline düşmektedir.
 • Sisteme yüklenen çalışmalar İlçe Koordinatörlüğü tarafından uygun görüldüğü taktirde, onaylamakta ve sisten belirlenen puanı okula vermektedir.
 • İlçe Koordinatörlüğü; belgeleri eksik veya yetersiz olan projeleri reddedecek; fakat reddetme sebebini okula mesaj yoluyla bildirecektir. Aynı zamanda okullarımız ve ilçelerimiz yaşadıkları sorunları mesaj yoluyla İlçe Koordinatörlüğüne ulaştırabilecek ve cevap alabileceklerdir.
 • Eğitim camiasının tüm mensupları ve paydaşları Vizyon Suluova Projesi ile www.vizyonsuluova.com adresi üzerinden okullarımızda yapılan tüm çalışma ve etkinlikleri tek bir noktadan takip edebileceklerdir.
 • Aynı zamanda sitede "Ayın Etkinliği" ve "İz bırakanlar" bölümleri oluşturularak; örnek ve başarılı çalışmaların gerek diğer okullarımız gerekse de kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.
 • Ayın etkinliği, proje koordinatörlüğü tarafından iz bırakan çalışmaları arasından seçilen 3 etkinlik arasından, site üzerinden kamuoyuna açık anket sonucunda belirlenecektir.


PROJE NE ZAMAN BAŞLAYACAK ?

Vizyon Suluova Projesi 1 Kasım 2019 tarihinde başlayacaktır.ÖDÜLLENDİRME

2019–2020 eğitim-öğretim yılı sonunda kendi kategorilerinde 1. olan okullara ; İlçe Kaymakamlığı, Suluova Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Suluova Ticaret ve Sanayi Odası’nca ödüllendirilmesi düşünülmektedir.SON NOTLAR

 • Vizyon Suluova Projesi dinamik bir sistemdir. Örneğin; okulların düzenlen ulusal bir yarışmaya katılımlarını teşvik etmek amacıyla o ay içerisinde ilgili kategoriye bu seçenek eklenerek ve iyi bir puan verilerek bu çalışmaya yönlendirme sağlanabilir.
 • Kamuoyu okullarda yapılan çalışma ve etkinlikleri tek bir noktadan takip edebilir
 • Okullarımızın yapmış oldukları çalışmalar geniş bir bilgi havuzunda toplanmış olur.
 • Ve hepsinden önemlisi öğrencilerimiz bu projeden mutlu olurlar…Sorunuz mu var? iletişim'e geçin